Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suunnitella selkeä prosessi yrityksen sisällöntuotannolle eri somekanaviin. Koulutuksessa opitaan digimarkkinoinnin eri sisältötyypeistä ja niiden roolista asiakkaan ostopolulla. Ideoimme sisältöjä hyödyntäen erilaisia harjoituksia. Lopuksi sisällöt jäsennellään monikanavaiseksi sisältökalenterityökaluksi, jonka yritys voi ottaa käyttöön päivittäiseen markkinointityöhön.

Koulutuksesta saat konkreettisia vinkkejä sekä työkalut sisällöntuotannon systematisointiin. Koulutuksessa hyödynnetään harjoituksia kuten asiakaspersoona, asiakaspolku, markkinoinnin vuosikello, vuosisuunnitelma sekä sisältöideointi. 

Täytä oheinen lomake ilmoittautuaksesi koulutukseen.

Koulutuksen keskeinen sisältö 

Webinaarin sisältö:

  • Sisällöntuotannon prosessi ja perusanalytiikka sisällöntuotannon apuna 
  • Tunnetko asiakkaasi? Asiakaspersoona ja ostopolku
  • Markkinoinnin taktisten sisältöjen suunnitteleminen 
  • Sisältöideointi ja suunnitelman rakentaminen 
  • Sisältökalenterin luonti ja muokkaus

Kenelle koulutus on suunnattu? 

Koulutus sopii sinulle, jos yrityksessänne aloitellaan suunnitelmallista sisältömarkkinointia, mutta sisältöjen jäsentely järkeväksi kokonaisuudeksi tuntuu haastavalta. Koulutus on hyödyllinen myös heille, joilla sisällöntuotantoa jo tehdään mutta tuntuu, että sisällöt syntyvät epäsäännöllisesti ja hetkessä pitkäjänteisen sisältösuunnittelun sijaan.

Mitä tarvitaan mukaan koulutukseen?

Koulutukseen osallistuvilla on hyvä olla käyttöoikeudet vähintään yrityksen somekanaviin ja mahdollisesti myös Google Analytics -tunnukset. Koulutukseen osallistuvien pitää osata julkaista somekanavissa ja peruskäyttö olla hallussa..

Katso mitä kouluttaja kertoo koulutuksen sisällöstä:

Tästä koulutuksesta kouluttajan aiemmin saamia palautteita:

"Mukaansatempaava kouluttaja, hyvät ja selkeät diat, keskustelu ja kouluttajan halu kuulla myös koulutettavien mielipiteet."
 
"Monipuolista, hauskaa ja relevanttia tietoa."
 
"Mukavan ja helposti lähestyttävän oloinen kouluttaja, joka silti selkeä ja asiantuntevan oloinen."
 
"Koulutus oli mielestäni innostava ja vastasi odotuksiani. Suosittelen mielelläni teitä muillekin ja suuri kiitos myös loistavalle blogillenne - myös sieltä löytyvistä kirjoituksista on ollut apua. Koulutus valoi tarvittavaa uskoa somenäkyvyyden aloittamiseen."
 
 
"Sisältö oli todella hyvä ja ajankohtainen. Selkeä koulutus"
 
 
"Säilytti iloisuuden ja rauhallisuuden ryhmän passiivisuudesta huolimatta hyvin ammattitaitoisesti. Toi konkretiaa. Puhui ymmärrettävää kieltä ja selitti ammattisanaston hyvin."
 

No video selected

Select a video type in the sidebar.