Koulutuksen tavoite 

Rakennamme yrityksen kulttuuria ja toimintatapoja aina sisäisen viestinnän välityksellä.

Myönteiseksi koetulla viestinnällä on monenlaisia positiivisia vaikutuksia. Toimiva sisäinen viestintä tehostaa yhteisön toimintaa, tehostaa prosesseja, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vähentää reklamaatioita, lisää organisaation sisällä tapahtuvaa innovointia ja tehostaa yrityksen tuloksellisuutta. Positiivinen viestintäympäristö vaikuttaa myös työtyytyväisyyteen, henkilöstön pienempiin sairaspoissaolomääriin sekä pysyvyyteen.

Haluatko sinä kehittää sisäistä viestintäänne seuraavalle tasolle?

Täytä oheinen lomake ilmoittautuaksesi koulutukseen. 

Koulutuksen keskeinen sisältö  

Webinaarin sisältö: 

 • Sisäisen viestinnän merkitys yrityksessä / organisaatiossa
  • Hyvän sisäisen viestinnän vaikutukset yrityksen eri toimintoihin
   (mm. prosessien tehostaminen, kustannussäästöt, asiakas- ja työntekijätyytyväisyyden parantaminen)
  • Sisäisen viestinnän eri osa-alueet
 • Sisäisen viestinnän tavoitteiden asettaminen

 • Viestinnän kohderyhmät ja viestintäjärjestys

 • Viestinnän sisällöt, äänensävy ja viestintäkanavien erot

 • Resursointi ja "pelisäännöt"

 • Sisäisen viestinnän analysointi ja mittaaminen

Kokonaisuus sisältää kolmen tunnin koulutuksen ja koulutusmateriaalit, joita voit hyödyntää myös koulutuksen jälkeen.  

Kenelle koulutus on suunnattu? 

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka viestivät niin yrityksissä kuin organisaatioissa toimialasta riippumatta.  


Aika: ke 5.10.2022 klo 12-15
Kouluttaja: Mari Kellokumpu
Hinta:
300 eur + alv.
Ilmoittautuminen ja peruutukset 
viimeistään ma 3.10.
Minimiosallistujamäärä: 3 henkilöä

HUOM. Webinaaritallennetta ei toimiteta automaattisesti, mutta poikkeustapauksissa voit sopia tallenteen toimittamisesta kouluttajan kanssa etukäteen.

Peruuttamatta pois jääneiltä laskutamme puolet koulutuksen hinnasta.

Katso alta, mitä kouluttaja kertoo koulutuksen sisällöstä!