Koulutuksen tavoite

Henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi. Onnistuneet rekrytoinnit ja motivoituneet työntekijät näkyvät liiketoiminnassa viivan alla positiivisena tuloksena. Parhaiden ammattilaisten löytäminen ja pitäminen talossa ei kuitenkaan ole helppoa. Kilpailijat päihittävää työnantajakuvaa ei luoda hetkessä, vaan se on pitkän prosessin ja monien osien tulos.

Koulutuksessa käymme läpi, mitä yrityksen kannattaa tehdä paremman työnantajuuden eteen ja miten parhaat osaajat houkutellaan taloon kiinnostavalla sekä kohdennetulla rekrymarkkinoinnilla. Saat vinkkejä siihen, miten teet pelkästä työpaikkojen mainostajasta houkuttelevan työpaikan.

Koulutuksen keskeinen sisältö

 • Rekrytoinnin trendit
 • Yrityksen brändin, äänensävyn ja arvojen merkitys rekrytoinnissa
 • Monikanavaisen rekrytointikampanjan toteutus digikanavissa
 • Vinkkejä hyvän rekrytointikokemuksen rakentamiseen
 • Työntekijälähettiläisyyden merkitys
 • Houkuttelevan työnantajamielikuvan rakentaminen
 • Viestintä ja some tukena työnantajamielikuvan luomisessa ja rekrytoinnissa
 • Tehokkaan rekrymarkkinoinnin suunnittelu
 • Miten kanavia voi hyödyntää työnantajamielikuvaa rakennettaessa
 • Maksullisen mainonnan hyödyntäminen rekrymarkkinoinnissa
 • Milloin työnantajamielikuvaa kannattaa rakentaa?
 • Miten työntekijät saadaan mukaan, eli työntekijälähettiläisyyden merkitys työnantajamielikuvan luomisessa

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on suunnattu etenkin yrityksen rekrytoinnista vastaaville.