Koulutuksen tavoite

Koulutus soveltuu matkailualan markkinoijallejoka osaa jo digimarkkinoinnin perusteet, mutta haluaa tehdä nyt tavoitteellista ja suunnitelmallista matkailumarkkinointia. Koulutuksessa käydään läpi tiiviissä tahdissa matkailumarkkinoinnin periaatteet sekä parhaat käytännöt, kuten markkinoinnin suunnittelu, somekanavien hyödyntäminen, asiakaspalvelu sekä TripAdvisor.  

Jos koulutus kiinnostaa, täytä oheinen lomake ja otamme yhteyttä!

Koulutuksen keskeinen sisältö 

Webinaarin sisältö: 

  • Matkailumarkkinoinnin erityispiirteet ja uutuudet 
  • Digimarkkinointikanavien hyödyntäminen matkailussa  
  • Matkailijoiden asiakaspolku (sosiaalisen median kanavat, TripAdvisor) 
  • Markkinointisuunnittelu 
  • Parhaita käytäntöjä kotimaan matkailualan yrittäjiltä 

Koulutuksen jälkeen tiedät tehokkaan matkailumarkkinoinnin pääperiaatteet ja osaat houkutella matkailijoita palvelujesi pariin. Käymme läpi myös käytännönläheisiä esimerkkitapauksia sekä ideoimme matkailuun liittyviä digisisältöjä.