Hakukonelöydettävyyden analyysi

Löytyykö yrityksenne hakukoneista, kun palveluitanne etsitään? Tiedättekö ketkä kilpailijat haastavat teidät palveluidensa kanssa?

Yrityksen hakukonenäkyvyys vaikuttaa suoraan yrityksen saamaan verkkosivuliikenteeseen. Mikäli yrityksen nettisivuilta löytyvät yhteystiedot ja yhteydenottolomakkeet helposti tai jos siellä on jotain heti ostettavaa, Google-näkyvyys vaikuttaa myös suoraan yhteydenottojen määrään sekä myyntiin. Näin ollen hakukonelöydettävyys on tärkeimpiä elementtejä myyntipolussa.

Jollet ole varma yrityksesi tai organisaatiosi hakukonemenestyksestä, kannattaa nykytila varmistaa hakukoneauditoinnilla. Auditointi kertoo sivuston vahvuudet, heikkoudet sekä mahdollisuudet, joiden avulla sivustoa voidaan lähteä nostamaan hakukonetuloksissa.

Tärkeimmät tekijät löydettävyydessä ovat

1. Hakukoneoptimointi

2. Google-mainonta

Hakukoneoptimointi on jatkuvaa tekemistä

Hakukoneoptimointi on luonteeltaan jatkuvaa tekemistä. Hakukoneoptimointi jakaantuu kolmee pääosioon, eli

1. Tekniseen hakukoneoptimointiin

2. Sisällölliseen hakukoneoptimointiin

3. Linkityksiin

Jotta sisällöt löytyisivät, sisällöt myös hakukoneoptimoidaan. Se on määrätietoista ja jatkuvaa työskentelyä ja keskiössä ovat taas verkkosivun rakenne ja sisällöt.

Jos halutaan pysyä hakutulosten kärjessä, on keskityttävä kaikkiin näihin kolmeen osa-alueeseen ja varsinkin sisältöjen avulla tämä onnistuu. Silti teknisesti laadukkaat verkkosivut ovat hakukoneoptimoinnin kannalta kuin selkäranka kaikelle tekemiselle.

Kun auditointi on tehty, suosittelemme siis jatkuvaa sisällöntuotantoa verkkosivuille. Sen voit toteuttaa itse tai ostaa meiltä. Auditin yhteydessä saat tehtävälistan, jossa kerromme millä hakusanoilla sisältöjä kannattaa erityisesti tehdä.

Mistä audit koostuu?

Teemme auditoinnin Siteimprove-työkalulla, joka on nimenomaan tarkoitettu sivuston teknisen ja sisällöllisen puolen sekä saavutettavuuden analysointiin. Myös mainontanne on mahdollista auditoida.

Sivuston tekniset ongelmat eivät monestikaan näy päällepäin paljaalla silmällä, mutta työkalut, kuten auttavat havaitsemaan ongelmia jo ennen kuin ihminen niitä huomaa. Samaa työkalua voidaan käyttää myös sivuston saavutettavuuden seuraamiseen.

Siteimprovella mitataan myös verkkosivuston tehokkuutta ja ROIta ja optimoidaan maksettua markkinointia, sekä parannetaan sivustojen suorituskykyä.

Kun olemme ajaneet sivustonne Siteimproven läpi, saatte tulokset sekä listan parannettavista asioista. Korjaukset listataan jaotellen ne teknisiin ja sisällöllisiin elementteihin, jolloin on helpompi ymmärtää mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä.

Auditointi, SEO ja Adwords

Katso yhden auditoijamme video, jossa hän kertoo, miten voisi teitäkin auttaa